Single Sign On

Ett enda säkert lösenord för molntjänster och appar

 
OneLogin Inloggningsfönster
 
 
 

En säker inloggningsplats för alla tjänster

Med OneLogin’s Single Sign On-portal behöver användarna bara ange sitt lösenord en enda gång för att komma åt sina molntjänster eller appar; från dator, mobil eller padda. Detta ökar säkerheten samtidigt som det gör livet enklare för användarna. Genom att ange krav på lösenord; komplexitet, längd och hindra återanvändning av lösenord samt automatisk timeout och självbetjäning vid lösenordsbyte kan säkerheten hållas på en hög nivå utan att var vägen för användarna.

PC_Mac-laptops.png

Automatisk inloggning vid inloggning på datorn

Med OneLogin Desktop kan inloggning till molntjänster och appar göras ännu enklare:
När användaren loggar in på sin dator är hen automatiskt inloggad på de molntjänster och appar hen skall ha tillgång till — vilket leder till ett enda lösenord att hantera för användaren. Användare som redan loggat in i sin Windows-domän kommer automatiskt vara inloggade i OneLogin tack vare integration med Windows autentisering.

ipad-personal@2x.png

Egna appar

OneLogin är inte begränsad till organisationens appar. Det går även att tillåta användarna att lägga till egna appar som LinkedIn, Twitter eller liknande i sin OneLogin-portal, vilket ytterligare förenklar det för användarna utan att behöva involvera IT-anvdelningen.

Hör gärna av dig för att prata med en produktspecialist

Jag är intressera av