Dataläckage

Upptäck förlust, läckage och stöld utan DLP-policy

 

Identifiera hur filer och dokument hanteras

DLP_WebsiteIllustrations_Monitoring_2284x1236.png
 

Molnaktivitet

Säkerhetsavdelningen kan se när dokument läggs till i molnlagring som OneDrive, Google Drive, DropBox, Box och iCloud — eller laddas upp via webbläsare.

Misstänkt filaktivitet

Erhåll ett varningsmeddelande när en användare kopierar ut stora datamängder från er organisation. Sätt upp regler för vad som kan anses vara normalt beteende och exportera händelsedata till ert SIEM-system*.

*Security Information and Event Management

Löstagbar media

Säkerhetsavdelningen kan ha kontroll över när filer flyttas till löstagbara media via USB, eSata, Thunderbolt och SD-kort. Komplett med information om märke, modell och serienummer för enheten såväl som vilka filer som flyttats.


Erhåll kunskap om filförändringar

 

All aktivitet

Code42s agent agerar i det tysta med att samla in information varje fil som skapas, ändras, döps om, flyttas eller raderas — helt utan att påverka användardatorns prestanda.


Flera månaders historik

File changes are collected within minutes and retained for months, allowing you to see both past and present file activity.

 

laptops och moln

Alla filförändringar upptäcks — Windows, Mac, Linux, Google Drive och OneDrive; så att ni erhåller en komplett överblick över alla filförändringar i hela organisationen.


Snabb säkerhetskontroll

Sök miljarder av filhändelser på några sekunder för att snabbt undersöka och prioritera datahot.

 

Hitta delade dokument

 

Next-Gen DLP* hittar snabbt alla dokument som delats via molntjänster.

  • Kontrollera extern fildelning. Identifiera alla tillfällen då användare har skapat länkar till dokument via publik delning i Microsoft OneDrive och Google Drive.

  • Granska åtkomst av filer. Se när anställa och externa användare har tillgång till filer i era företagsbaserade molntjänstkonton.

  • Bedöm filinnehållet. Förhandsgranska omedelbart delade filer för att avgöra om de innehåller känslig data.

    *Data Loss Prevention

 
 

Låt oss berätta mer om Code42 DLP