Anställd byter jobb

Skydda företagsdata när anställda slutar

 

Alexander har fått anställning hos en konkurrent

När Alexander säger upp sig ser säkerhetsavdelning till att lägga till honom på en bevakningsrutin.

 
 
use_case_departing_employees_01.jpg

Det är enkelt att lägga till Alexander till en bevakningsrutin som automatiskt varnar vid olika typer av aktiviteter som att flytta data till USB-minne, molnlagring, fildelning eller uppladdning via webbläsaren såväl som aktiviteter som omfattar en viss mängd data eller filer.

 
 

Säkerhetschefen undersöker vad Alexander haft för sig innan han sade upp sig

En snabb överblick visar inget onormalt under de senaste 90 dagarna.

use_case_departing_employees_02.jpg

Undersök de senaste månadernas hantering av filer och dokument. Utöka eller avgränsa tidsintervall, typ av aktivitet, typ av dokument, filnamn, hash etcetera.

 

3 dagar senare erhåller säkerhetschefen ett varningsmeddelande

Alexander har kopierat upp dokument till sin privata DropBox för bara några minuter sedan.

use_case_departing_employees_03.jpg

Meddelandet innehåller information enligt de kriteria säkerhetschefen fastställt; Vilken typ av aktivitet, när och av vem. Genom att följa länkarna får kan man se exakt vad som utlöst varningen.

 

Säkerhetscefen tar en titt på vilka filer Alexander kopierat till sin DropBox

Det mesta ser korrekt ut; CV några foton men även något som verkar vara en kundlista.

use_case_departing_employees_04.jpg

Här kan säkerhetschefen se all filaktivitet inklusive namn, vem som skapat dokumentet, hash, sökväg samt när dokumentet kopierades till DropBox.

 

Säkerhetsavdelningen öppnar Excel-filen med kundinformation

En snabb genomgång visar att listan innehåller information om aktiva kunder som Kalle inte skall ta med sig till sitt nya jobb.

use_case_departing_employees_05.jpg

I Exceldokumentet syns det tydligt kontaktuppgifter till kunder som Kalle inte bör ta med sig till det nya jobbet.

 

Alexander måste omedelbart radera dokumentet från sin DropBox

Säkerhetsavdelningen vidtalar Kalles chef om kundlistan. Kalles chef kontrollerar när Kalle permanent raderar kundlistan från sin DropBox.

use_case_departing_employees_06.jpg

Med Code42 får ni snabbt den information ni behöver för att snabbt kunna agera när ni upptäcker att data har lämnat organisationen på ett otillbörligt sätt.

 

Vanliga frågor om hur man skyddar data när en anställd slutar

Hur upptäcks dataläckage?
Så fort ett dataläckage upptäcks för ni omedelbart meddelande om detta. Code42 tillhandahåller olika kategorier som visas i varningen, så att ni snabbt kan avgöra om problemets art. Kategorierna omfattar arkiv, ljud, dokument, app, bild, PDF, presentation, script, källkod, kalkylblad, video och virtuell disk. När ni erhåller en varning kan ni omgående få tillgång till filerna och avgöra om det är filer som den anställde har rätt till.

Vad kan jag göra om jag upptäcker dataläckage?
Eftersom denna typ av insiderbrott kan följa en mängd olika scenarios måste varje säkerhetsansvarige och dennes team ha satt upp regler för hur man skall agera vid ett eventuellt obehörigt dataläckage. Det kan variera från en tillsägelse från en chef, till en juridisk påföljd beroende på era interna regler.

Vilken typ av aktivitet kan ni upptäcka?
Code42 Next Gen DLP upptäcker när användare flyttar eller kopierar filer till löstagbara enheter, webbläsare, webbappar och synkroniserade webbmappar. Ni kan även upptäcka om filer delas utanför organisationen via tjänsterna OneDrive, Google Drive och Box.

Varför visar ni även historiska händelser?
Anställda som planerar att ta med sig data, gör ofta detta i god tid innan de säger upp sig. Därför har vi gjort det möjligt för ert säkerhetsteam att se filaktivitet upp till 90 dagar bakåt i tiden. Säkerhetsteamet kan självfallet se till att alltid få en varning om misstänkt filkopiering.

Vad händer om den anställde raderar filer då hen säger upp sig?
Eftersom Code42 automatiskt säkerhetskopierar all data från användarnas datorer och bevarar dem i molnet, kan IT-avdelningen hjälpa till att återskapa alla raderade filer.

 

Upptäck och reagera snabbare på dataförlust med hjälp av:

graph.png

Historik:
• Sparar filändringar för löstagbara media, webbläsare och molnet — utan policy.
• Behåller 90 dagar av användarnas filaktivitet.

Analys på djupet:
• Detaljerad information om files, enheter, molndestinationer och läckage.
• Behåller filer för analys så länge det är nödvändigt.

Tillgänglighet:
• Snabb tillgång till berörda filer för att avgöra vilken information de innehåller.
• Återskapa filer som anställda raderat.
• Återskapa filer från stulna eller förlorade datorer.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss, så blir du kontaktad av en produktspecialist.
Klicka här!