Migrering

Snabb migrering till Windows 10

icon-migration.png

I samband med att support för Windows 7 kommer att minska under 2020, ökar behovet av att flytta användare till Windows 10. Genom att installera Code42 idag, kan ni spara tid och IT-resurser utan att riskera avbrott i er dagliga verksamhet.
Code42 tillhandahåller två olika sätt att lösa migreringsproblematiken genom att antingen hjälpa användarna att själva utföra migreringen, alternativt låta IT-avdelningen centralt lösa frågan.

Migrering kan även ske mellan operativsystem, som migrering från MacOS till Windows, eller tvärtom.

 

Användarna utför migrering själva

För användare som har god datormognad kan IT lämna över migreringen till användarna. Tack vare Code42 Migreringsguide blir användarna vägledda att själva initiera migreringen så att de kan fortsätta använda datorn, samtidigt som själva migreringen sker i bakgrunden.

 

IT-avdelningen genomför migreringen på distans

Genom att IT-avdelningen först installerar Code42-appen på användarens dator kan IT sedan utföra själva migreringen via Code42 Administrationskonsol. Eftersom IT endast behöver installera Code42-appen och initiera migreringen, säger våra erfenrenheter att den tid som IT behöver lägga ned på migrering minskar med upp till 90%..

 

Smart integration av USMT, SCCM och JAMF

 

USMT. Code42 tar backup av Microsoft User State Migration Tool (USMT) vilket minskar behovet av manuell konfigurering av systeminställningar och användarprofiler på Windowsenheter.

SCCM & Jamf. Integrering av Code42 med era existerande Microsoft SCCM- och JAMF-system förenklar utrullning och administration i samband med teknikuppdateringar av såväl hårdvara som operativsystem.Kontakta mig.
Vi behöver bättre rutiner för migrering.