Kerio Control

Unified Threat Management utan komplexitet

 

Skydda ert nätverk från virus, skadlig kod och skadliga aktiviteter med Kerio Control, en allt-i-ett-lösning som också är enkel att administrera.

Kerio Control sammanför flera olika förmågor – en nätverksbrandvägg och router, intrångsdetektering och intrångsförebyggande (IPS), virusskydd, VPN, webb- och applikationsfiltrering. Denna omfattande funktionalitet och oöverträffade flexibilitet för driftsättning gör Kerio Control till det perfekta valet för små och medelstora företag.

Nästa generations brandvägg, router och spjutspets IPS

image.png

Bevara integriteten i dina servrar med djupanalys av nätverkspaket och avancerad routing i nätverket samt prallellt IPv4 och IPv6-stöd. Skapa policy för inkommande och utgående trafik som begränsar kommunikationen till bestämda webbadresser, applikationer, trafiktyper, innehållskategorier och tid på dygnet.

Kerio Control IPS förser ert nätverk med ett osynligt skydd, med Snort-baserad beteendeanalys, och en regelbundet uppdaterad databas med regler och svartlistade IP-adresser från nya hot.

image.png

Avancerad Kerio Antivirus Gateway

Se till att virus, maskar, trojaner och spionprogram inte angriper ditt nätverk med den integrerade Kerio Antivirus Gateway.
Detta valfria tillägg skannar all webb- och FTP-trafik, e-postbilagor och nedladdningar, och ser till att automatiskt uppdatera sig med de senaste virusdefinitionerna.

image.png

Branschledande webb-, innehålls- och applikationsfiltrering

Välj att selektivt logga, tillåta eller blockera logga tillgång till 141 kategorier av webbinnehåll och applikationer med Kerio Control Webbfilter. Håll bandbreddsslukande trafik som strömmande video från ditt nätverk eller blockera peer-to-peer-nätverk. Håll dina användare borta från skadliga webbplatser som är kända för att innehålla virus, spionprogram eller bedriver nätfiske och identitetsstöld.
Kerio Control Webbfilter med applikationsavkänning, är ett tillägg som begränsar rättsligt ansvar, skyddar nätverket och ökar användarnas produktivitet genom att begränsa användarnas tillgång till farliga eller olämpliga webbplatser.

 
image.png

oöverträffad quality of service

Prioritera och övervaka nätverkstrafiken enkelt, för att garantera bästa överföringshastighet för de viktigaste trafiktyper. Lastbalansering optimerar tillgång till Internet genom att sprida trafiken över flera Internetlänkar. Kerio Control övervakar länktillgänglighet, avaktiverar och återaktiverar automatiskt länkar för att säkerställa kontinuerlig tillgång till Internet. Kerio Control QoS ger finkornig kontroll över hur mycket bandbredd varje typ av nätverkstrafik får konsumera. Begränsa lägre prioriterad trafik genom att ange en maximal bandbredd, och garantera högt prioriterad trafik genom att tilldela ett minimum av tillgänglig bandbredd. Kerio Control använder också lastbalansering mellan Internetlänkar för att sprida Internettrafik över flera länkar.

 
image.png

Produktivitetshöjande utnyttjanderapportering 

Erhåll detaljerad utnyttjanderapportering med Kerio Controls statistik. Denna komponent gör att chefer och administratörer kan se enskilda användares internet- och applikationsaktivitet - via en lista över alla webbplatser som besökts samt vilka söktermer som används på sökmotorer och webbplatser. Genom att använda denna information kan man förfina trafikregler etcetera. Dessa mycket detaljerade rapporter genereras automatiskt och skickas till mottagaren via e-post.

 
image.png

Säker VPN

Länka huvudkontor till fjärranvändare och filialer - till och med till tredje-parts brandväggar – säkert och enkelt.

Säkra anslutningar för klient-till-nätverk och server-till-server med Kerios egenutvecklade VPN-klient. Den kräver inte någon konfiguration, är användarvänligt och ger en högpresterande nätverksanslutning. Eller använd branschstandarden IPsec för att använda vanliga VPN-klienter, som de förinstallerade på mobila enheter, så att de kan VPN-ansluta mot Kerio Control eller för att ansluta icke-Kerio brandväggar och routrar mot Kerio Control. Aktivera 2-stegs verifiering för att erhålla ytterligare en säkerhetsnivå vid all form av fjärranslutning.

 
image.png

Fjärrhantering och övervakning

Hantera all administrations- och konfigurationsaktivitet via en anpassningsbar webbaserad konsol från din dator eller surfplatta.

Snabbt och säkert erhåller du tillgång till säkerhetsinställningar, kan hantera användare och bandbredd samt ställa trafikpolicy från ett lättanvänt gränssnitt.

Behåll kontrollen över dina installationer med MyKerio, oavsett var du befinner dig.

Hantera flera installationer genom ett centraliserat webbgränssnitt som ger en sammanfattad översikt, automatisk backupkonfiguration, statusövervakning, systemmeddelanden och fullständig fjärrkonfigurering. Erhåll varningar och meddelanden direkt till din mobil via en app för iPhone och Apple Watch. Du kan vara säker på att dina installationer är väl fungerade och om status förändras, kommer du vara den första att veta.

 
image.png

Flexibel installation 

Se till att säkra verksamheten i alla IT-miljöer, nu och framöver. 

Kerio Control finns som en programvara, en virtuell maskin, eller en prestandaoptimerad hårdvara. Kerio Control stöder fullt ut organisationens IPv6 strategi, oavsett om du går över från IPv4 eller använder båda protokollen. Och du kan använda ditt favorit SNMP-verktyg för att övervaka Kerio Controls status.

Systemkrav

Kerio Control Boxar