affärshemligheter

Skydda affärshemligheter

 

Produktionsbolaget gör en av de mest populära TV-serier

Det är av allra största vikt att upplösningen av säsongsfinalen hålls hemlig till dess att det är dags för sändning.

 
 
V1_use_case_data_leak_01.jpg

Produktionsbolagets säkerhetsteam har installerat Code42 på alla anställdas datorer för att försäkra sig om att ingen tid går förlorad om en dator skulle haverera eller bli stulen samt att ingen information om serien läcker oavsiktligt.

 
 

Produktionsteamet samarbetar runt stora videofiler för att sammanställa säsongsfinalen

Säkerhetsavdelningen ser till att lägga till produktionsteamets medlemmar i en varningsprofil.

V1_use_case_data_leak_02.jpg

Det är enkelt att lägga till medlemmarna till varningsprofilen. Det är enkelt att anpassa vilken typ av aktivitet varningarna skall agera på (löstagbar media, webbläsare/webbappar, molnsynkronisering eller fildelning) såväl som filstorlek eller mängden filer.

 

Säkerhetsavdelningen erhåller en varning 10 dagar innan säsongsavslutningen skall sändas

varningen utlöstes av att Christer just kopierade en stor fil till en extern hårddisk.

V1_use_case_data_leak_03.jpg

Meddelandet innehåller information enligt de kriteria säkerhetsavdelningen fastställt. Se vilken typ av aktivitet som utlöst varningen, när och av vem. Genom att följa länkarna kan man se undersöka närmre vad som utlöst varningen.

 

Säkerhetsavdelningen öppnar filen som heter S6_E23_0024f.mp4

En snabbtitt på filen visar att det rör sig om en 43-minuters video. Det är säsongsfinalen.

V1_use_case_data_leak_04.jpg

Eftersom säkerhetsavdelningen snabbt kan få tillgång till filen samt avgöra dess innehåll, går det fort att göra en riskbedömning och bestämma vad nästa steg skall bli.

 

Säkerhetsavdelningen överlämnar ett rättsligt meddelande till Christer

Meddelandet kräver att Christer lämnar ifrån sig hårddisken (identifierad med tillverkarens namn och serienummer) och hotar med rättsliga åtgärder om filmen med säsongsfinalen skulle läcka.

V1_use_case_data_leak_05.jpg

Code42 tillhandahåller all information som krävs för att snabbt kunna utföra de åtgärder som krävs när ett dataläckage upptäckts.

 

Vanliga frågor om hur man skyddar affärshemligheter

Hur upptäcks dataläckage?
Så fort ett dataläckage upptäcks för ni omedelbart meddelande om detta. Code42 tillhandahåller olika kategorier som visas i varningen, så att ni snabbt kan avgöra om problemets art. Kategorierna omfattar arkiv, ljud, dokument, app, bild, PDF, presentation, script, källkod, kalkylblad, video och virtuell disk. När ni erhåller en varning kan ni omgående få tillgång till filerna och avgöra om det är filer som den anställde har rätt till.

Vad kan jag göra om jag upptäcker dataläckage?
Eftersom denna typ av insiderbrott kan följa en mängd olika scenarios måste varje säkerhetsansvarige och dennes team ha satt upp regler för hur man skall agera vid ett eventuellt obehörigt dataläckage. Det kan variera från en tillsägelse från en chef, till en juridisk påföljd beroende på era interna regler.

Vilken typ av aktivitet kan ni upptäcka?
Code42 Next Gen DLP upptäcker när användare flyttar eller kopierar filer till löstagbara enheter, webbläsare, webbappar och synkroniserade webbmappar. Ni kan även upptäcka om filer delas utanför organisationen via tjänsterna OneDrive, Google Drive och Box.

Installerar Code42 någon klient på användarnas datorer ?
Ja, Code42 installerar en klient på Windows-, Mac- och Linuxdatorer. Klienten påverkar inte användarnas arbete men samlar kontinuerligt in filer och metadata från användarnas datorer. Klienten kan installeras så att användarn inte ser eller störs av den.

 

Upptäck och reagera snabbare på dataförlust med hjälp av:

graph.png

Historik:
• Sparar filändringar för löstagbara media, webbläsare och molnet — utan policy.
• Behåller 90 dagar av användarnas filaktivitet.

Analys på djupet:
• Detaljerad information om files, enheter, molndestinationer och läckage.
• Behåller filer för analys så länge det är nödvändigt.

Tillgänglighet:
• Snabb tillgång till berörda filer för att avgöra vilken information de innehåller.
• Återskapa filer som anställda raderat.
• Återskapa filer från stulna eller förlorade datorer.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss, så blir du kontaktad av en produktspecialist.
Klicka här!