Onelogin

Säkra upp användare, lösenord, tjänster och appar.

 

OneLogin – en enhetlig plattform för identitetshantering

UAM-Diagram.png
 
 

Övergången till molnbaserade tjänster innebär stora besparingar, minskad infrastruktur och ett modernt arbetssätt. Men det innebär även utmaningar i form av fragmentering då man blandar molntjänster och traditionella serverbaserade funktioner.

Det vanligaste tillvägagångssättet kräver flera system för identitetshantering för olika miljöer, nätverk och enheter, vilket ger ännu fler problem: ökad komplexitet och högre kostnader för IT, en dålig användarupplevelse och större säkerhetsrisk.

Nu finns det ett bättre sätt. OneLogin centraliserar åtkomst över hela er organisation och uppfyller era snabbt förändrade behov. Det ger er säkerhet, tillförlitlighet och kontroll för alla era data, enheter och användare.

Vad innehåller OneLogin ?

Molnkatalog

Navet i plattformen är OneLogins molnkatalog: en enda källa till all åtkomst för hela organisationen och samarbetspartners, och ni behöver inte ersätta era nuvarande kataloger. OneLogins förkonfigurerade integrerationer fungerar sömlöst med era befintliga kataloger - oavsett om de är on-prem eller i molnet - som Microsoft Active Directory, LDAP, Workday etc.

Enkelt inloggning

OneLogins Single SignOn-plattform (SSO) ger användarna enkel åtkomst till alla sina appar, i molnet eller bakom brandväggen, när som helst och oavsett var de befinner sig. Med en omfattande appkatalog och en säker portal kan användare alltid se och komma åt sina appar.

OneLogin Desktop utökar SSO till MacOS eller Windows-maskiner så att inloggning till datorn direkt ger access till användarens appar. OneLogin Access utökar identitetshantering till äldre apps - on-prem eller i molnet.

Säker autentisering

Allt handlar om säker autentisering. OneLogin lägger till multifaktorautentisering (MFA). Kombinera med personliga säkerhetsfrågor, biometri, OTP, PIN etc. Du definierar reglerna, OneLogin verkställer dem.

OneLogins adaptiva autentisering använder maskininlärning för state-of-the-art MFA. Det tar hänsyn till sammanhanget, som plats, IP-adresser och tid på dygnet, för att identifiera och utmana onormala inloggningsförsök.

Enkel provisioning

Med OneLogins identitetshantering kan användarna enkelt och automatisera ombord / offboarding. Anslutningar integrerar OneLogin med dina on-prem och moln kataloger med realtidssynkronisering.

Effektivisera rättighetshanterien genom kraftfulla regler för att genomdriva intelligent åtkomstpolicy baserad på användarplats, roll, privilegienivå etc.

Rapportering och kontroll

Se till att följa regelverk med sofistikerad rapportering och en centraliserad revisionsspår. Den information ni behöver för att uppfylla kraven från regelverk, eller bedöma cyberhot, finns lätt tillgängliga, och ni behöver inte längre samordna flera system för att ta fram rapporter. OneLogins instrumentbräda kompletteras med en toppmodern rapporteringsmaskin för att kunna sätta sig in i detaljerna om användare, appar och händelser.

Utvecklarverktyg

En identitetslösning som inte är utbyggbar är inte en skalbar lösning. Byggd för utvecklare , är OneLogins API baserat på RESTful-principer, säkras av OAuth 2.0, och tillhandahåller JSON-meddelanden, sökning, paginering, sortering och filtrering. Med OneLogin kan du integrera dina anpassade appar och program från tredje part och utöka systemet för att passa dina arbetsflöden.


 
Jag vill bli kontaktad angående