NEXT-GEN-DLP_MarketectureImage2284x1758-e1544117265100-1024x788.png

Code42

Nästa generations skydd mot dataförlust och olovlig spridning av data.

 

Affärskritisk data och intellektuella tillgångar är det som får varje kommersiell verksamhet att pulsera. Att snabbt kunna återhämta data efter en dataförlust, migrera data vid utbyte av datorer, försäkra er om att affärskritisk data inte lämnar organisationen är därför centralt för er datasäkerhetsstrategi.

Med Code42 i er organisation kan ni vara försäkrade om att all den data som produceras på organisationens klientdatorer är säkrade och att ni har kontroll och överblick över organisationens data.

Code42 Next Generation Data Loss Protection är ett sammanhållet komplett verktyg som i en produkt löser ert behov av kontroll organisationens data – här nedan beskriver vi de olika delarna som ingår.

NEXT-GEN-DLP_MarketectureImage2284x1758-e1544117265100-1024x788.png
 
 
 

klientbackup och återställning

Övervinn den mänskliga faktorn
För att alltid vara på den säkra sidan då det gäller datasäkerhet följer vi två viktiga principer; automatisera det som kan automatiseras och se till att utbilda användarna för att minimera säkerhetsriskerna. Med Code42 säkerhetskopieras klientdatorerna kontinuerligt och helt automatiskt till Code42 Cloud i EU, samtidigt som all historik bevaras - helt utan begränsningar Obegränsad lagring och obegränsad historik.

Förlorad data återställs av användarna själva med ett fåtal klick — utan att behöva begära hjälp från en redan hårt belastad IT-avdelning

Återställning i realtid
Code42 gör det möjligt att upptäcka hot tidigare, agera snabbare och alltid komma igång igen — allt via en enda app.Det viktigaste med dataåterställning är hur snabbt ni kan vara igång igen, så att verksamheten kan fortsätta.


Obegränsad säker lagring till code42’s moln i EU

Code42 bygger på att alla användares data säkerhetskopieras till Code42’s moln i EU där all data sparas krypterat och där ni som användare har kontroll över krypteringsnycklarna. Detta innebär att Code42 och dess underleverantörer inte kan komma åt krypteringsnycklarna utan er medverkan.

Eftersom användarna har obegränsad lagring i molnet finns det inget behov av att filtrerar bort eller utesluta viss data från säkerhetskopiering, vilket garanterar att ni alltid kan lita på funktionerna som Code42 erbjuder.
Sist, men inte minst; Juridiska krav på att lagra data påverkar inte tillgänglig lagring vilket gör att ni kan säga farväl till kapacitetsplanering.


 
 

migrering

Produktivitet för IT-avdelningen – Migrera snabbare
När en användare erhåller en ny dator behöver detta i princip inte innebära något avbrott i användarens rutiner. Gör som en mängd Code42-kunder; minska tiden till 30 minuter för att gå från en gammal dator till en ny.
Distansarbetare, som inte kan lämna in sin dator till IT-avdelningen, kan själva utföra migreringar tack var en enkel snitslad bana, och på så vis själva hantera flytten till en ny dator.

Dessutom — användaren har direkt full tillgång till sin dator och kan fortsätta arbeta under tiden som filer och dokument överförs till datorn.

Backup av användarprofilen
Eftersom migrering med Code42 återställer såväl data som användarprofilen på nya Windowsenheter, behöver ingen omkonfigurering ske. På så vis känner användaren igen sig även efter byte av dator. Code42 tillåter även migrering mellan plattformar, så att det blir enklare för er att låta användarna själva välja vilken typ av dator de skall använda.

Ändra era befintliga arbetsflöden för migrering
Se till att alltid vara förberedd på att utföra migreringar genom en automatisk, kontinuerlig klientbackup. Code42 tillhandahåller återställning i realtid av enstaka dokument och ser till att snabbt komplett återställa en dator.

Länkar
Case study - Läs pdf:en här ≫
Tech Guide - Läs pdf:en här ≫
Case study - Läs pdf:en här ≫


 

legal hold — sammanställ och bevara användarnas elektroniskt lagarade information

Code42 skapar en tidslinje som visar på viktiga juridiska händelser, som vem skapade och hade tillgång till dokument samt när.

Den inbyggda funktion för Legal Hold förenklar arbetet med att samla upp och behålla elektroniskt lagrad information som finns utspridd på laptop och skrivbordsdatorer. Tack vare att insamling av data sker i realtid finns det inget behov av manuell insamling av data, eller att införa ytterligare en applikation. Detta innebär att Code42 erbjuder ett repeterbart juridiskt arbetsflöde som är lätt repeterbart, lätt att hantera och underlättar alla delar av juridisk tillsyn.

Inga lagringskostnader
Behåll ESI – elektroniskt lagrad information –  utan att behöva ytterligare lagring, så att ni kan minska behovet av hårdvara. Detta innebär att juridiska krav på att lagra data påverkar inte tillgänglig lagring vilket gör att ni kan säga farväl till kapacitetsplanering.

Sömlös integration med eDiscovery
Code42 API gör det enkelt att integrera slutanvändardata i ert eDiscovery-system, så att dataintegritet och autenticitet hålls intakt.


 

Forensic File Search

Låt oss ta ett exempel:
Av ett misstag lägger ekonomichefen ett utkast till den kommande kvartalsrapporten “Kvartalsrapport 2019-Q1” i fel mapp på OneDrive; istället för att lägga den i den konfidentiella mappen “Konfidentiella rapporter” som ekonomichef och Vd delar på, så kom rapporten i den allmänt tillgängliga mappen “Kommande KickOff”.

Ekonomichefen upptäckte sin blunder redan efter en timma när Vd inte kunde hitta rapporten, och flyttade snabbt in rapporten i rätt mapp igen. Nu var frågan: Hade någon tagit del av rapporten?

Med hjälp av Code42 Forensic File Search kunde säkerhetsansvarige konstatera att 3 personer laddat ned filen, samt att en av dem dessutom kopierat filen till en USB-sticka och samtidigt döpt om rapporten till “Stinas födelsedagskalas”.

Här fanns anledning till att utreda frågan vidare - speciellt som företagets kvartalsrapport skulle innebära stora förändringar för såväl anställda som samarbetspartners.

Detta är bara ett av många exempel på hur man kan använda Code42 Forensic File Search för att spåra hur data — för att tex se vart ett utpressningsvirus kommit in i verksamheten, eller för att spåra dokument som innehåller GDPR-känslig information.


 

File exfiltration detection

Skydda intellektuella tillgångar mot de mest oförutsägbara hoten — användarna.

Datasäkerhet — Upptäck faror tidigare.
Code42 tar backup av data 96 gånger om dagen och håller på så vis reda på var data finns och när data förflyttas, så att ni kan upptäcka faror tidigare och bemöta hot snabbare.
Ni erhåller insikt i varje dokument, så att ni kan veta vad det innehåller, vem som hade det och vad de gjorde med det.
Eftersom ni kan se exakt vart data förflyttas kan ni också agera i tid så att ingen skada hinner ske eller att ni åtminstone minimerar skadan

Se vart varje dokument och fil tar vägen
Ni erhåller en överblick över klientdatorerna och kan se vilka filer som lämnar er kontroll och hur det sker.

Molnaktivitet, USB-enheter och ovanlig återställning
Med Code42 kan ni se om filer överförs till personliga molntjänster som Box, OneDrive, Google Drive och DropBox. Om filer överförs till löstagbara enheter som USB-enheter, externa hårddiskar eller Secure Digital media (SD-kort), kommer ni ha full kontroll över detta.
Skulle någon återställer stora mängder data kan detta tyda på en risk för insiderbrott och ni blir genast aviserade om det.

Aktivitetsspår
När Code42 File Exfiltration Tool gjort er medvetna om en misstänkt aktivitet, är det smidigt att gå vidare med Code42 Forensic File Search för att utreda sammanhanget runt aktiviteten; dokumentnamn, innehåll, plats och MD5-sträng etc.

Länkar
Code42 Security Tools »
Webinar på engelska om hur du skapar ett program mot insiderhot »